Finantare si donatii
Resursele fundaţiei provin din donatii, sponsorizari si dividende.

Actele justificative se află permanent la dispozitia sponsorilor si a autoritătilor legal abilitate.

Donatiile destinate unor proiecte în sprijinul persoanelor defavorizate nu sunt obiect de publicitate.

Anumite proiecte (culturale, stiintifice, educationale etc.), sustinute prin contributii special directionate, pot fi însoţite de unele forme de mediatizare.

Dividendele provin din pachetele de actiuni donate fundaţiei cu titlu definitiv.


Pentru donatii, vă rugăm să folosiţi conturile Fundaţiei Euxinus:

RO29CECEB00030RON0959282 (RON)

Conturi deschise la CEC Bank
SWIFT: CECEROBU

Cod fiscal: R9915007

 Euxinus Foundation